Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

17. 1. 2019

Naše  Vlastivědná a genealogická společnost /VGS/  pořádá přednášky, besedy, zájezdy a exkurze, spolupracuje s místním regionálním muzeem a pobočkou Státního archivu ve Velkém Meziříčí.  Zaměření naší činnosti je občanská genealogie, vlastivěda, badatelská činnost, vydávání publikací a jejich prodej, pořádání přednášek, besed a tématických zájezdů. Na úseku genealogie pomáhá společnost svým členům při zpracování vlastních rodopisů, kronik  apod.

Důležitou část činnosti naší společnosti tvoří spolupráce s podobně zaměřenými společnostmi. Jsme v kontaktu, vyměňujeme si plány činnosti, navštěvujeme se, jejich členové u nás přednášejí. Jsou to Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, jejímž čestným členem je od roku 2012 pan Vladimír Makovský, dále Společnost za historickou Polnou, spolek Přátel Luk nad Jihlavou a historická společnost v Náměšti nad Oslavou. 

Přednášky se konají každé úterý v 16.00 hodin  v koncertním sále Jupiter clubu. Dlouhodobě spolupracujeme s externími přednášejícími, ale přednáškovou činnost  vyvíjí i někteří členové. Zkrácený výtah je zaznamenaný v kronice společnosti a je doplněný fotografiemi  z průběhů přednášek. Členové naší společnosti jsou pozornými a vnímavými posluchači, což dokazuje to, že po každé přednášce se spontánně rozvine velmi zajímavá diskuze. Besedy mají neformální charakter, jsou zaměřeny  na výměnu názorů a zkušeností mezi zúčastněnými.

Zájezdy jsou jednodenní, zaměřené na poznání  bližšího i vzdálenějšího okolí. Předmětem zájmu jsou jak historické  objekty, tak i přírodní zajímavosti.

Dlouholetou předsedkyni společnosti Jarmilu Prudíkovou v roce 2002 vystřídala PharmDr. Helena Švecová.

K 1. lednu 2019 má společnost 59 členů.

Na našich akcích přivítáme nové zájemce z řad veřejnosti.