Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odhalení pamětního kamene zaniklé obce Urbanice

18. 3. 2009

Slavnostní odhalení pamětního kamene obyvatelům zaniklé obce Urbanice Důvody, které vedly ke zbudování tohoto pamětního kamene Urbanice se nacházely ve zdejších místech ve 13. až 15. století. Tato ves je zmiňována ve všech historických publikacích i turistických příručkách, ale málokdo ví, kde se kdysi vlastně nacházela. Jak šel čas, zmizelo vše, co by mohlo připomínat existenci středověké vsi, takže o jejím umístění se tradovaly jen různé dohady. Až teprve v roce 1985 při provádění meliorací byl drenážním strojem překopán kamenný základ domu a kamenem roubená studna, což je jasným důkazem, že toto byl zbytek po zaniklé vsi. Nález se nachází na parcele č. 480 v místě označeném tyčkou s praporkem. Vzhledem k tomu , že v blízkém okolí se nachází dvě přírodní památky ( Šebeň s koloniemi mravenců a a mokřadní botanická přírodní památka nad rybníkem Žofka), do kterých chodí spousta návštěvníků, rozhodlo zastupitelstvo obce Dobrá Voda v roce 2006, že označí prostor, ve kterém se nacházely středověké Urbanice pamětním kamenem. Historické údaje o zaniklé vsi Urbanice Ves založil žďárský klášter někdy koncem 13. století – přesný datum není znám. Usadil zde své lidi, aby pro něj vzdělávali zdejší půdu. Nebylo to lehké. Pole nebylo možné založit na nekamenitých rovinatých pozemcích. Ty byly nadměrně zamokřené, takže pole byly zakládány tam, kde nebylo mokro. Byla to obrovská práce. Bez jakékoliv mechanizace, snad jen s pomocí tažných zvířat vymýtit les, vybrat kameny, zorat půdu a zasít ji. Kdo byli tito první obyvatelé Urbanic? Byli to lidé ze zdejšího okolí, nebo ze vzdálených krajů.? Nic o nich nevíme. Nevíme ani přesně kolik zde bylo domů. Byly totiž většinou ze dřeva a nezachovalo se z nich nic. Pro svou vrchnost nepředstavovaly Urbanice také žádný zvlášť vysoký zdroj příjmů, proto o nich klášterní urbáře i archiv mlčí.Víme jen, že urbaničtí poddaní museli mimo svých dalších feudálních povinností odvádět klášteru vosk na výrobu svíček. Nakonec zde v roce 1486 zbyly jen dva domy a zřejmě byly už opuštěné, neboť se o jejich pozemky v tomto Urbanickém žlebě svářili Dobrovodští s Vídeňskými. Tento spor se dostal až před úředníky brněnského práva, kteří konstatovali, že dožívající ves, která patřila odedávna žďárskému klášteru náleží ke křižanovskému panství, které tehdy vlastnili páni z Pernštejna a že vídeňští k ní žádného práva nemají. Při té příležitosti brněnský soud rozhodl a zapsal do knih půhonných, že poddanské dávky vosku mají držitelé urbanických pozemků odvádět nové křižanovské vrchnosti, jako je dříve odváděli klášteru do Žďáru. Nakonec někdy koncem 15. století po dvou stech letech své existence zmizely i tyto dva poslední domky v Urbancích z povrchu země a v těchto prostorách byly podle tehdejšího obyčeje založeny Urbanické rybníky. Nikdo už přesně nevěděl, kde se ves Urbanice nalézala. Říkalo se, že to bylo v údolí nad Stopníkem, kde se nalézají velké, celkem pravidelné kameny, které byly považovány za zbytky staveb. Až tedy zmíněné meliorační práce v roce 1985 ukázaly, kde skutečně Urbanice byly. Pamětní kámen Kámen je z horniny zvané odborně amfibolit – lidově železňák. Byl vyorán v dobrovodské místní trati Ke Kacířu a byl převezen a usazen na zdejší místo. Nápis do bílého mramoru s textem: „ Památce obyvatel zaniklé vsi Urbanice, která stávala v těchto místech ve 13. až 15. století“ vyryl a kámen upravil kamenický mistr Štoksa z Oslavičky. Úpravu okolí památníku provedli dobrovodští občané.