Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěva P. Makouského v našem městě

4. 7. 2018

N á v š t ě v a P a u l a M a k o u s k e h o v n a š e m m ě s t ě

 

Dne 7. května přijel do Velkého Meziříčí americký genealog Paul Makousky s doprovodem – s dcerou Kaitlyn, se svým spolupracovníkem a tlumočníkem Miroslavem Koudelkou a jeho dcerou Hanou. Paul Makousky je jeden ze zakladatelů největší americké společnosti věnující se genealogii – Československé genealogické společnosti mezinárodní (CGSI) se sídlem v St. Paul ve státě Minesota. Na začátku devadesátých let se setkal s Vladimírem Makovským a pomáhal mu při zakládání Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Při letošní návštěvě vedly jeho první kroky pochopitelně nejprve za Vladimírem Makovským, který nyní žije v Domě s pečovatelskou službou. Za přítomnosti ředitelky tohoto zařízení a předsedkyně VGS proběhlo srdečné setkání a diskuse týkající se srovnání sociálních služeb v obou zemích a samozřejmě vzpomínek na minulá setkání a informací o činnosti obou společností. Paul Makousky navštívil naše město v minulosti několikrát, se členy VGS se setkal v roce 1993 a 1997. I tentokrát byl přijat na radnici starostou města Josefem Komínkem a místostarostkou ing. Jiřinou Jurdovou. Poté následovala dlouho očekávaná přednáška a beseda v Jupiter clubu. Paul rozdělil svoji přednášku do dvou částí: v první prezentoval svůj vlastní rodinný genealogický výzkum zde v republice, kde mu vydatně pomáhal Vladimír Makovský. Ve druhé části nás seznámil s činností Československé genealogické společnosti mezinárodní, kterou před 30. lety pomáhal založit. Zatímco zakladatelé VGS před 26. lety byli již převážně v důchodovém věku, Paul a jeho vrstevníci tehdy toužili poznat svoje evropské kořeny a pátrat po původu rodu. Jak s úsměvem poznamenal, v jeho žilách koluje nejen česká krev, ale také německá, dánská a švédská. Jeho předkové emigrovali do Ameriky v první vlně, tedy v 60. letech 19. století. Část rodu se tenkrát přesunula o tisíce kilometrů od míst svého původu. Československá genealogická společnost mezinárodní sdružuje zájemce o genealogii nejen z USA, ale i z Kanady a dalších zemí, včetně České a Slovenské republiky. V současnosti má ohromující počet 2 200 členů. Na přelomu tisíciletí byl počet členů ještě vyšší, kolem 4 000. Společnost disponuje bohatou knihovnou. Výbor se schází každý měsíc. Čtvrtletně vydávají časopis s názvem Naše rodina. Editorem je obětavý Paul Makousky. Řada ročníků tohoto časopisu se nachází i ve zdejší pobočce Státního okresního archivu, kam je věnoval Vladimír Makovský. Každé dva roky se koná kongres, pokaždé v jiném americkém městě. Podle Paulových slov se počet účastníků pohybuje mezi 400 – 700 členů. Všechnu práci pro společnost vykonávají dobrovolníci. Podobně jako u nás je složité najít ochotné lidi, kteří by této činnosti věnovali svůj čas a energii. Pojmem „československá“ v názvu společnosti se rozumí republika ve svých původních hranicích před sto lety. Časopis a kongresy jsou tedy věnované nejen Čechům a Slovákům, ale i Rusínům. Kromě odborných přednášek se na kongresech odehrávají i rozmanitá folklórní vystoupení a pochopitelně nesmějí chybět kroje a tradiční jídla. Paulova dcera Kaitlyn se akcí společnosti účastní již od dětských let. Kongresů CGSI se již několikrát aktivně zúčastnil i PaedDr. Miroslav Koudelka, CSc. V Olomouci, kde žije, v minulosti vyučoval češtinu a angličtinu na všech stupních škol. Dlouhé roky se věnuje lektorské činnosti, několik funkčních období byl ve výboru CGSI. Pro zahraniční zájemce poskytuje možnost doprovodu při jejich návštěvách Evropy a vykonává genealogický výzkum. Jeho dcera Hana s ním spolupracuje. Na Paulovu přednášku přijela i Marie Pulkrábková ze Žďáru nad Sázavou, která s ním má společnou jednu rodovou větev. Pro VGS pracovala jako lektorka genealogického kurzu na podzim 2016. Závěrem mohu slíbit, že podobný kurz uspořádáme brzy znovu.

Helena Švecová